Karakterstrukturen van Reich

Toegevoegd door Saskia Beugel op 20-07-2009 om 01:37

Bij de School of Life (opleiding reading, healing, coaching die ik volg) werken we de eerste jaren aan de karakterstrukturen. Mijn spirituele pad en de weg van groei en ontwikkeling begon met yoga en meditatie. Dat was voor mij heel verlichtend en gaf enorm veel kracht maar mijn diepgewortelde patronen werd ik hiermee niet bewust en kon ik niet transformeren.

En juist dat stuk heb ik nodig voor mijn eigen groei en de groei van Rishis. En wat handig is.. dat je herkent welke structuren de mensen om je heen hebben en je dan meer inzicht hebt in wat er gebeurd in relatie met mensen om je heen. Het zijn maar schillen om de kern van de zuivere liefdevolle ziel die in een ieder van ons zit. Iedereen heeft van alle structuren één structuur overheersend. Zo heb/had ik bijvoorbeeld vooral de 'masochistische structuur' en ook wel orale structuur:

- moeite met grenzen aangeven
- altijd een druk van 'moeten'
- liefde in ruil voor mijn autonomie
- er moet zoveel gebeuren en ik moet dat doen...
- het lijden van anderen overnemen en verzachten en mezelf vergeten want ik ben sterk
- liefde voor mezelf en genieten was lang gelinkt aan schuld
- conflicten en aanvaringen die bij dragen aan groei en verandering
zoveel mogelijk vermijden.


De schizoide en pyschopatische stukken laat ik steeds meer achter (zie ook het boek Maskermakers)

Ik trok niet alleen mensen aan met een 'psychopatische' structuur (in de harde zakenwereld zitten er een paar ;-), maar reageer heel sterk op psychopatische trillingen bij mensen, misschien haal ik het ook naar boven nog (omdat ik het nog niet helemaal heb uitgewerkt). De 'psychopaat' plaatst mij eronder en gaat mij vertellen wat ik moet doen en ik kom in een conflict. Vroeger niet toen bleef ik doorrennen voor mensen met een pyschopatische structuur. Hij of zij voelde niet, dacht alleen maar aan zichzelf, plaatste zichzelf erboven en ik maar rennen. En zolang ik braaf bleef rennen en geen grenzen aangaf leek het goed... . Op het oog! Oud patroon..

Mijn structuur (overlevingsmechanisme) is als ik het lijden van de ander kan verzachten en de ander heeft het fijn ben ik veilig.. dus dan geef ik al veel te snel weg. Els Kikke vertelde mij een keer ' Jij was met Rishis iedereen met elkaar aan het verbinden maar je was jezelf vergeten!'

Ik ben me nu bewust dat ik het 'lijden' van anderen niet kan verzachten door zelf te lijden. En dat ik veel meer kan betekenen voor anderen als ik eerst goed zorg voor mezelf, lief ben voor mezelf mijn eigen grenzen aangeef. Door te werken aan jezelf en je dit steeds bewust zijn is het mogelijk, zal nooit verdwijnen, om je patronen te veranderen, De karakterstructuren hebben mij veel inzicht geboden. Ieder van ons heeft een stukje van alle overlevingsmechanismes maar er is er een overheersen. Ik deel het omdat ik denk dat het anderen ook veel inzicht kan bieden.

De karakterstructuren bestaan uit 6 typologieën. Ze zijn ontwikkeld door Wilhelm Reich, die weer voortborduurde op de gedachten van Freud. Later zijn deze structuren verder uitgewerkt door leerlingen van Reich: Alexander Lowen en John Pierrakos.

Op de website van Awareness Coaching van Carla Bongers vond ik een goede bschrijving van de karakterstructuren

Karakterstructuren; “een weg die leidt naar Zelfkennis.”


Een karakterstructuur is een reactie op een in de knelgeraakte basisbehoefte. Het is een werkmethode voor persoonlijk ontwikkeling. Er zijn vele vragen waar de structuren je een antwoord op kunnen geven.

• Wat voor type ben je, wat zijn je kwaliteiten en beperkingen?
• Welke emoties spelen in jouw leven een rol?
• Welke patronen en overtuigingen hebben zich ontwikkeld en welke invloed hebben zij nu op je leven?
• Wat is jouw basisgevoel en basisthema in je leven?

Doel van zelfkennis


Elke karakterstructuur heeft lichamelijke en fysieke kenmerken die iets zeggen over jouw persoonlijkheid. Elke structuur geeft richting aan wie je bent; je hebt een structuur, maar je bent hem niet. Werken met de structuren is je bewust worden van alle elementen die erbij horen. Waarnemen, opnieuw naar jezelf kijken en niet oordelen, hierin ligt de uitdaging.
In die zin is het een waar avontuur met enorme leer- en keuzemogelijkheden. Het gaat er niet om dat je er van af moet, maar het begint met zien en accepteren wie je bent.

De benaming van de structuren


Een nadeel van het werken met deze structuren zijn de namen die er bij horen. Schizoïde, psychopathische, orale, symbiotische, rigide en de masochistische structuur. Het zijn namen die het ergste doen vermoeden. Ze doen denken aan psychiatrische ziekte- beelden. Toch zijn dit de namen die er nu eenmaal voor staan er waar vanuit de theorie mee gewerkt wordt. Laat je er bij je ontdekkingsreis vooral niet door afleiden! Een karakterstructuur is oud (verleden), wat jij er mee doet is nieuw!

De schizoïde karakterstructuur: “de overlever”


Elke karakterstructuur heeft zijn eigen kenmerken; fysiek, mentaal en emotioneel. Iedere structuur bevat kwaliteiten, beperkingen en leermogelijkheden.

Wat is jouw levensthema? Welke (gedrags) patronen en (mentale) overtuigingen heb je ontwikkeld en wat is hun invloed op jouw leven?

Enkele kenmerken:
•     Er is veel creativiteit en je hebt veel ideeën
•     Je hebt een sterk gevoel voor de diepere zin van het leven
•     Je kunt jezelf goed terugtrekken en vanaf een afstand naar gebeurtenissen kijken
•     Je hebt moeite om je in het dagelijkse leven neer te zetten en hier betekenis aan te ontlenen
•     Het voelt alsof je onvrijwillig de wereld ingegooid bent; je wilt er niet zijn, je voelt je niet welkom
•     Er is veel denken, analyseren, weinig contact en weinig voelen


Hoe is iemand met een schizoïde structuur in relaties?
•     Iemand echt aankijken vind je moeilijk; er is een angst dat de ander je werkelijk ziet.
•     Contact maken vanuit het gevoel dat je erbij hoort is niet gemakkelijk
•     Contact met de nader kun je een soort van verhevenheid uitstralen, alsof je genoeg hebt aan jezelf en de ander er niet toe doet
•     Je krijgt dan de vraag van de ander: ‘ben je er bij of waar zit je met je aandacht’?


Hoe uit zich dit op het werk?
•     Voor jou is het vaak moeilijk om werkelijk deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Liever maak je je onzichtbaar en sta je aan de zijlijn.
•     Vanuit het basisgevoel dat je niet welkom bent, je geen bestaansrecht voelt, is het moeilijk om een vaste vorm (werk) te vinden waarmee je je kan verbinden.
•     Los van deze beperkingen is er veel creativiteit, wijsheid, helderheid, lichte humor.
•     Je voelt je sterk verbonden met de spirituele kant van het leven en wilt deze verbinden met dat wat je doet.

De orale karakterstructuur: “de behoeftige”


Elke karakterstructuur heeft zijn eigen kenmerken; fysiek, mentaal en emotioneel. Iedere structuur bevat kwaliteiten, beperkingen en leermogelijkheden.

Wat is jouw levensthema? Welke (gedrags) patronen en (mentale) overtuigingen heb je ontwikkeld en wat is hun invloed op jouw leven?

Enkele kenmerken:
•     Je ziet haarscherp wat een ander nodig heeft en hoe het met de ander gaat
•     Je binnenwarmte werkt vaak versterkend op anderen, zonder dat je er veel voor doet.
•     Je houdt van schoonheid; muziek, kunst en natuur. Schoonheid dient als voeding voor je ziel.
•     Je voelt je vaak een slachtoffer; er is veel ik-gerichtheid
•     Je hebt een basis gevoel van tekortkomen, woede en wanhoop
•     Vanuit een diep gevoel van onzekerheid, heb je goedkeuring en bevestiging nodig van de ander.

Hoe is iemand met een orale structuur in relaties?
•     Je bent verbaal sterk, maar je houding straalt afhankelijkheid uit
•     Je hebt weinig contact met de voedende bron in jezelf; de ander moet je gelukkig maken
•     Je vraagt aan de ander om goedkeuring en bevestiging
•     Complimenten van buiten af beklijven niet; er is geen bodem waar ze op kunnen gedijen. De ander krijgt gemakkelijk het gevoel dat het nooit genoeg is wat hij doet

Hoe uit zich dit op het werk?
•     Je uitstraling is vriendelijk en je kunt goed naar de ander luisteren
•     Je hebt een grote intuïtie en gevoeligheid. Kwaliteiten die je inzet om goed af te kunnen stemmen in wat de ander nodig heeft
•     Je vraagt gemakkelijk iets aan de ander, je laat een ander voor je werken
•     Je bent gevoelig voor waardering. Kritiek pak je persoonlijk op in plaats van het bij de ander te laten
•     Je wilt aardig gevonden worden en vindt het moeilijk om nee te zeggenMasochistische karakterstructuur: “de verdrager”


Elke karakterstructuur heeft zijn eigen kenmerken; fysiek, mentaal en emotioneel. Iedere structuur bevat kwaliteiten, beperkingen en leermogelijkheden. Wat is jouw levensthema? Welke (gedrags) patronen en (mentale) overtuigingen heb je ontwikkeld en wat is hun invloed op jouw leven?

Enkele kenmerken:
•    De kwaliteit van het grote hart, meeleven en een grote naastenliefde
•    Je bent bereid om de wereld mee te dragen en hebt oog voor het lijden van mensen
•    Je voelt je aangetrokken tot diep menselijke thema’s
•    Voor jezelf kiezen en genieten is gekoppeld aan schuld
•    Je voelt altijd een druk van ‘moeten’, zowel uit de buitenwereld als uit je eigen binnenwereld
•    Er is geen evenwicht tussen jouw draagkracht en het lot van iemand anders

Hoe is iemand met een masochistische structuur in relaties?
•    Je uitgangspunt in de relatie is: opoffering; ik zorg wel dat jouw lijden overgaat
•    Conflicten en aanvaringen die bij kunnen dragen aan groei en verandering worden zoveel mogelijk vermeden
•    Het goed hebben met elkaar zoek je vooral in gezelligheid en vaste activiteiten
•    Intuïtief zoek je vaak een partner die veel heeft meegemaakt en voor wie jij je kunt inzetten
•    Je bent trouw, mensen kunnen op je rekenen

Hoe uit zich dit in het werk?
•    Je neemt het lijden van de wereld op je schouder, hierdoor ga je over je eigen grenzen
•    Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel, uithoudingsvermogen en een grote bereidheid om de kar te trekken
•    Je voelt aan of mensen je hulp nodig hebben
•    Jouw zelfexpressie komt in de knel, omdat het lot van de ander voorgaat

De rigide karakterstructuur: “de presteerder”


Elke karakterstructuur heeft zijn eigen kenmerken; fysiek, mentaal en emotioneel. Iedere structuur bevat kwaliteiten, beperkingen en leermogelijkheden. Wat is jouw levensthema? Welke (gedrags) patronen en (mentale) overtuigingen heb je ontwikkeld en wat is hun invloed op jouw leven?

Enkele kenmerken:
•    Je ziet wat er nodig is om de dingen rond te krijgen
•    De liefde voor de vorm uit zich in aandacht voor detail
•    Je beschikt over een vitale energie en hebt controle en discipline
•    Je bent altijd op zoek naar heelheid en volmaaktheid, er is weinig ruimte voor schaduw
•    Doen wat hoort is belangrijker dan authenticiteit
•    Je creëert het liefst een ongeschonden beeld van je zelf

Hoe is iemand met een rigide structuur in relaties?
•    Wanneer je gekwetst wordt, is er terughoudendheid, je blijft koel en op afstand
•    Je geeft je niet zo snel over en stelt hoge eisen aan de ander
•    Wanneer je partner niet op je poging tot contact reageert, voel je je afgewezen en gekwetst
•    Je bent op zoek naar de ideale man of vrouw; de prins(es) op het witte paard
•    Er is een verlangen naar nabijheid, maar je houdt afstand

Hoe uit zich dit op het werk?
•    Iets af maken betekent dat het goed is op alle lagen; concept, vorm, functionaliteit, proces, gebruik van middelen en stijl
•    Er is initiatief, ordening en discipline. Een te veel aan controle en discipline werkt beklemmend
•    Er is een grote mate van bewustzijn en helderheid
•    Je ziet er mooi en verzorgd uit, je maakt indruk, zowel door je verleidelijkheid als door je perfectie

 De psychopathische karakterstructuur: "de krijger"


Elke karakterstructuur heeft zijn eigen kenmerken; fysiek, mentaal en emotioneel. Iedere structuur bevat kwaliteiten, beperkingen en leermogelijkheden. Wat is jouw levensthema? Welke (gedrags) patronen en (mentale) overtuigingen heb je ontwikkeld en wat is hun invloed op jouw leven?

Enkele kenmerken:
•    Je kunt jezelf goed neer zetten in de wereld; je hebt daadkracht en besluitkracht
•    Je bent niet bang voor macht; je focus ligt op aanpakken en doelgericht zijn
•    Je hebt de moed om de dingen aan te gaan. Dingen alleen doen sterkt je in je kracht
•    Je wantrouwen naar anderen is je houvast geworden; je vermogen om steun te zoeken is verdwenen. Je kunt niet anders dan het alleen opknappen
•    Klein of kwetsbaar zijn is taboe, er is geen ruimte voor angst of twijfel. Onkwetsbaarheid wordt je ‘pantser’

Hoe is iemand met een psychopathische structuur in relaties?
•    Je bent voor je partner een rots in de branding
•    Je krijgt waardering voor het feit dat je alles zo goed regelt
•    In relaties ga je vaak boven de ander staan; je bekijkt een relatie vanuit hoog/laag, meer/minder. Er is geen ontmoeting vanuit gelijkwaardigheid
•    Je gevoel van eigenwaarde ontleen je aan actie en prestatie in de buitenwereld; hierover zit de overtuiging: ‘ik ben wat ik kan’
•    Verbinding met de ander is moeilijk voor je, alles liever dan je overgeven

Hoe uit zich dit op het werk?
•    Je bent een ‘aanpakker’, de ander kan op je rekenen
•    In moeilijke situaties houd je overzicht, handel je gefocust en krijg je dingen voor elkaar
•    Je hebt charisma en enthousiasme en schrikt niet terug voor macht
•    Je gaat er van uit dat iemand wel voor zichzelf opkomt
•    Je voelt minachting, niet voor de persoon, maar voor hun onvermogen
•    Er is weinig/geen uitwisseling op gevoelsgebied


Voor meer informatie over structuren kijk op www.awareness-coaching.nl

« terug

Blogger

Saskia Beugel

Zie www.saskiabeugel.com Mindfulness Trainer (MBSR/MBCT), yogadocent en Oprichter Rishis afgestudeerd a... meer »

Rishis nieuwsbrief

voornaam *
achternaam *
email *
Captcha
Type tekens over in het vakje eronder *

Volg Rishis op:

Copyright 2006 - 2011 Rishis, club for free souls. Webdesign by: Granville