De vrouw als Godin, de kerkelijke vrouwenhaat & de crisis

Toegevoegd door Saskia Beugel op 15-08-2009 om 22:25

Het boek van Susan Smit 'Heks' had ik nog nooit gelezen. Ik weet niet waarom maar ik zag het liggen hier bij mijn nieuwe woning bij de Nieuwmarkt (waar de heksen bij de Waag werden opgehangen en waar ik keer op keer weer naar toe getrokken word om te wonen!) en ben het gaan lezen. Ik realiseer me dat ook dit boek mij weer duidelijk maakt dat er een verband is tussen de crisissituatie wereldwijd, het punt waarin we nu als planeet staan en de afwezigheid van de verering van het vrouwelijke..

Zoals mijn leraar in Rishikesh twee jaar geleden al zei: 'The World needs more feminine energy', in mannen ťn vrouwen. Susan schrijft uitgebreid over de verering van de Vrouw als Godin die teruggaat tot de Oude Steentijd 25.000 jaar geleden. In heel Europa en Midden Oosten werd de Godin in vele gedaanten vereerd. Tot de Heilige Inquisitie...

Tijdens de komst van het Christendom bestonden de twee 'religies' nog vreedzaam naast elkaar. De Godinnen werden tot†ongeveer de 11e eeuw na Christus vereerd. 'Uit onderzoek van graven uit die tijd blijkt er geen ongelijkheid tussen de seksen te zijn. Vrouwen werden met evenveel goederen, respect en aandacht begraven als mannen. Nederzettingen hadden geen verdedigingswerken en er zijn geen kunstuitingen gevonden over geweld of oorlogsvoering, er zijn geen wapens aangetroffen die gebruikt werden om anderen mee te lijf te gaan. Wel resten van gebouwen, muurschilderingen, keramische kunst (Bron Heks, Susan Smit). Susan bestudeert archeologische, academische en klassieke werken en ziet afbeeldingen van godinnen, vrouwenfiguurtjes, tempels in de vorm van vrouwenlichamen. 'In heel Europa en het Midden Oosten werd de Godin in vele gedaanten vereerd'

Maar onder de regie van de Katholieke Spanjaarden kwam hier een definitief einde aan werd de Inquisitie opgericht†en zijn er†miljoenen vrouwen gefolterd. Eckart Tolle vergelijkt in zijn boek 'Een nieuwe Aarde' de grootte van deze uitroeiing met de Holocaust en noemt dit als een van de belangrijkste oorzaken van de ellende in de wereld van dit moment.

Tolle geeft aan dat dit een belangrijke imprint is in†het collectieve pijnlichaam van vrouwen. 'Door de onderdrukking van het vrouwelijke principe tijdens de laatste 2.000 jaar heeft het ego alle ruimte kunnen krijgen in de collectieve menselijke pysche. (Tolle spreekt met name over de ontwikkeling van ego in mannen als oorzaak van ellende in de wereld). Ook vrouwen hebben een ego maar het ego kan volgens Tolle makkelijker wortelen in de mannelijke vorm.' Hij stelt dat als het evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke energieen op deze planeet niet was verstoord dan zou de groei van het ego enorm gekortwiekt zijn. 'We zouden de natuur niet de oorlog hebben verklaard en we zouden niet zo van ons ZIJN vervreemd zijn geraakt' (Bron Eckart Tolle, Een Nieuwe Aarde)†

Tolle†schrijft dat er in een periode van 300 jaar tussen de 3 en 5 miljoen vrouwen (!!)werden gefolterd door de Heilige Inquisite. 'Met de Holocaust een van onze zwartste bladzijden in de geschiedenis. Het heilige vrouwelijke werd verklaard van de duivel te zijn en daarmee verdween een hele dimensie uit de menselijke ervaring. Andere culturen en religies zoals het Jodendom, Islam en zelfs het Boeddhisme onderdrukten de vrouwelijke dimensie ook maar wel op een minder geweldadige manier. De status van vrouwen werd teruggebracht tot het baren van kinderen en bezit van een man te zijn. Mannen die zelfs het vrouwelijke in zichzelf ontkenden bestuurden nu de wereld een wereld die helemaal uit evenwicht was en een schoolvoorbeeld van krankzinnigheid' (Bron; Tolle, Een Nieuwe Aarde).

De Kerk deed er alles aan om de moedertaak van vrouwen op te hemelen. De 'natuurlijke' vrouw was een dienend schepsel, zorgend voor haar kinderen en echtgenoot. Van de 3 voudige Godin Maagd, Moeder en Oude Wijze Vrouw†bleef alleen de moeder bestaan. Maria, moeder van Jezus, werd het ultieme voorbeeld voor alle vrouwen, daarbij voorbijgaand aan het wijze, onafhankelijke en daadkrachtige karakter van de vrouw. Gevolg: generaties zichzelf wegcijferende vrouwen (Bron Susan Smit).††De aanvulling die ik hierop wil geven is dat†er niet alleen sprake is van†de afwezigheid van de verering van het vrouwelijke maar dat de balans goed is doorgeslagen naar verheerlijking van het mannelijke (rationele, prestatie, fysiek†etc).

Bij het bestuderen van vroegchristelijke geschriften van het Evangelie van blijkt dat Maria Magdalena niet de moeder van Jezus maar de belangrijkste leerling en geestelijk levenspartner van Jezus Christus was. 'Zij was de apostel der apostelen, de hoogst ingewijde de geestelijke levenspartner van Jezus. Ze doorliep een mysterieschool in Israel. Ze leerde verborgen patronen te begrijpen, haar persoonlijke schaduw onder ogen te komen, het onzichtbare te zien. Ze leerde in ceremonieen omgaan met gedachtekracht, kosmische en genezende energieen. Zij was de geestelijke levenspartner van Jezus. Ze was een vertegenwoordiger van het spirituele, esoterische vroege christendom beinvloed door eeuwenoude kennis van de godinnecultuur. Zij was een wetende, een ziener, een sjamaan, een heler, een leermeester, een wijze vrouw. Maria Magdalena was een heks' (Bron Susan Smit, Heks)

Maria Magdalena stond op geestelijk vlak naast Jezus. Uit de Nag Hammadi-geschriften blijkt dat Maria Magdalena geen vragen stelden zoals de apostelen deden, maar dat zij vragen van de apostelen juist beantwoordde: Ze was volgens de tekst 'Gesprek met de Verlosser' in de Nag Hammadigeschriften "de vrouw die het Al kende", en volgens het 'Evangelie volgens Fillipus' "de vrouw die het licht zag toen alle andere leerlingen nog in het duister tastten". De Nag Hammadigeschriften bestaan uit vroeg-christelijke teksten die in het jaar 325 door de kerk tot ketterse geschriften werden verklaard. De evangelien volgens Marcus, Mattheus, Lucas en Johannes waren 'goddelijk'. Tientallen andere (soms oudere) evangelien, waaronder het Evangelie volgens Thomas en het Evangelie volgens Maria Magdalena, moesten in opdracht van de kerk vernietigd worden omdat de inhoud niet overeen kwam met de leer zoals de toenmalige kerkleiders die wilden uitdragen.

Zij zagen niets in een kerkleer waarin vrouwen (zoals Maria Magdalena) een belangrijke rol speelden. Dus: weg met alle evangelien die vrouwen met kerkelijke aspiraties op ideeen kon brengen. Veel kloosters verbrandden braaf de verboden evangelien, zoals de kerk hen had opgedragen. Een klooster in Egypte verstopte alle verboden evangelien in een kruik onder de grond, waar ze pas in 1945 werden gevonden door een boer. Anders dan het Nieuwe Testament, bevatten de Nag Hammadigeschriften wel aanwijzingen voor een huwelijk tussen Maria Magdalena en Jezus. Zo staat in het

'Evangelie volgens Fillipus': Drie vrouwen trokken altijd met de Heer op. Zijn moeder, zijn zuster en Maria Magdalena, die zijn metgezellin werd genoemd. Jezus hield op een andere wijze van haar dan van de andere leerlingen en hij kuste haar vaak."

Susan Smit doet onderzoek bij de afdeling Godgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en in haar boek 'Heks' schrijft ze over het gruwelijke hoogtepunt van de kerkelijke vrouwenhaat. 'In 1486 werd de 'Malleus Maleficrum' uitgebracht, . In het naslagwerk, opgesteld in opdracht van Paus Innocentius (..) VIII, staat nauwkeurig beschreven wat hekserij inhoudt, waarom vrouwen gevoelig zijn, waarom vrouwen inferieur zijn aan mannen en door welke martelingen verdachten het snelt zullen bekennen. Gevaarlijk waren vooral heksen die hun werk deden als vroedvrouw want als ze geen miskraam veroorzaakten dat aten ze de babies op... (:-)

Verder staat er in dit werk dat vrouwen lichtgelovig zijn, ze babbelen te veel, ze besmetten andere vrouwen met hun boze kunsten..zowel hun geest als lichaam is zwak, vrouwen zijn niet gedisciplineerd, het zijn van nature leugenaars en om hun onverzadigbare lust te bevredigen copuleren ze met de duivel. Het boek eindigt met dank aan God die het mannelijke geslacht tot nu toe behoed heeft voor een dergelijke misdaad. Het boek werd een bestseller alleen de Bijbel verkocht beter.. Het boek werd een autoriteit en betekende het startschot van hysterische heksenjachten'. (Bron Heks Susan Smit).

Bij alles wat ik lees..† wie is hier zwak? wie is een leugenaar? degene die dit naslagwerk hebben opgesteld spraken over zichzelf†wat een idioot die Paus. ja hoor dit is ook mijn eigen proces, generaties lang zijn vrouwen onderdrukt. En los van het het feit dat ik geloofin reincarnatie dat zit ook in mijn cellen, overal. En in iedere vrouw.

Ook die Paus van nu waarom is hier nooit een excuus aangeboden door de kerk. Ik begrijp opeens waarom die Nieuwmarkt me zo trekt... Een intense boosheid maakt zich van mij meester op dit moment. Een boosheid naar .. de Kerk, mijn Opa (VROUW pak mijn pantoffels zei hij tegen mijn Oma... VROUW..en dat was niet het enige...gestoord), en thuis.. mijn†vader†en mijn broer die niet bij die emoties, intuitie†en kwetsbaarheid konde en alles wat daar op leek uit de weg ruimde -deels onbewust- (uit angst?). En ik verlangde daar zo naar. Dat deed zoveel pijn. Prestatie, ratio, wetenschappelijke bewijzen, materiele zaken en resultaat dat was wat telde.. voor intuitie en gevoel geen plaats.. dat was ondergeschikt.. of eigenlijk onzin en aanstellerij (ook wij... we fear the gift intuition and honor the faithful servant ratio- Einstein)

Mijn moeder en zus die de lieve vrede bewaren, de boel een beetje verdoezelen en zich in allerlei overlevingsmechanismes wrongen (ik streed alleen wel door en daardoor werd ik natuurlijk bestemd als altijd lastig......) om hier of onderuit te komen of om vrijheid te voelen die er eigenlijk niet was. Ik ging gewoon door met mijn eigen mening geven, mijn gevoel uiten, de waarheid spreken maar moest wel wel alle klappen opvangen. Uiteindelijk ging ik ook wijken voor 'het plaatje'. Maar ik doe het niet meer ik kan het niet meer. Ik zie wel sterke mannen in de Opa van mijn moeders kant en mijn neefje. Daar zie ik kracht, liefde, verering en respect van mensen in het algemeen. Alle archetypes in de familie. Met mijn nicht Ingeborg als spiegel voor mijzelf..

Jeetje wat brengt dit boek een boosheid in mij omhoog zeg..En ik zie allemaal verbanden opeens, al mijn exen.. Al die†mannen die het liefst hun vrouw nog steeds in een ondergeschikte rol†zien..††en anders wel drukken.... net zo lang tot al het leven en alle creativiteit eruit is.. Dit is die boosheid die ik in me heb en eruit moet..al die tijd verdrongen een diepe boosheid..van niet mezelf mogen zijn, niet vrouw mogen zijn, vernederd worden, beledigd worden, gezien worden als bezit...behandeld worden als bezit..en die gaat verder terug dan dit leven..

Mannen die hun vrouw als Godin durven te vereren en hun eigen kwetsbaarheid tonen dat is pas KRACHT. Dat soort nieuwe mannen en vrouwen die uit die ondergeschikte rol kruipen die hebben we nodig. En dan heb ik het niet over dat vrouwen moeten werken. Misschien wel juist niet omdat we hoe†we het nu hebben vormgegeven een mannenbolwerk is. Dit gaat over een volgende stap..iets heel nieuws..

'Miljoenen mensen (met name vrouwen) werden beschuldigd†van hekserij, gemarteld en ter dood gebracht. Omdat ze zelfstandig dachten, de genezende kracht van kruiden gebruikten, over creatieve talenten beschikten, de wisseling der seizoenen vierden, paranormale vermogens hadden. En dat allemaal uit naam van de christelijke mannelijke god..De verordening van het Vaticaan is nooit herroepen! Ook zijn er nooit officiele excuses aangeboden voor de periode van de misdaden tegen vrouwen. Paus Johannes Paulus II kwam in het najaar van 2000 niet verder dan te stellen dat de kerk van nu niet verantwoordelijk is voor de kerk van toen" (Bron: Heks, Susan Smit)

Eckart Tolle beschrijft waarom dit keerpunt zijn intrede deed van verering van vrouwen naar angst voor vrouwen. 'Hoe kan het dat in veel oude, voorchristelijke beschavingen zoals het oude Egypte en bij de Kelten vrouwen in aanzien stonden en niet gevreesd maar vereerd werden'. Tolle stelt dat het evoluerende ego dit deed. 'Dat wist dat het de planeet alleen via de mannelijke vorm onze zijn heerschappij zou kunnen brengen en om dat te bereiken moest het de vrouwelijke vorm van zijn macht beroven. Met de tijd veroverde het ego ook de meeste vrouwen, hoewel het zich in vrouwen nooit zo diep kon verankeren als in mannen. Het heilige vrouwelijke wordt, omdat het onderdrukt is, door vrouwen als emotionele pijn ervaren'.

Maar Tolle biedt hoop... Tolle geeft aan dat alles nu snel gaat veranderen. Nu steeds meer mensen bewuster worden verliest het ego zijn macht over het menselijk verstand. Omdat het bij vrouwen nooit zo diep geworteld was in vrouwen verliest het zijn greep op vrouwen sneller dan op mannen.†Een transformatie van het bewustzijn is mogelijk en noodzakelijk en ligt in†het doorbreken van oude egoische denkpatronen. Een transformatie waarbij naar mijn mening waarschijnlijk de moderne heksen (mannen en vrouwen!) voorop zullen moeten gaan. †††

¬ę terug

Blogger

Saskia Beugel

Zie www.saskiabeugel.com Mindfulness Trainer (MBSR/MBCT), yogadocent en Oprichter Rishis afgestudeerd a... meer ¬Ľ

Rishis nieuwsbrief

voornaam *
achternaam *
email *
Captcha
Type tekens over in het vakje eronder *

Volg Rishis op:

Copyright 2006 - 2011 Rishis, club for free souls. Webdesign by: Granville