Occulte wetten

Toegevoegd door Saskia Beugel op 17-02-2010 om 01:53

Occulte wetten zijn wetten (wetmatigheden), die overal en onveranderd gelden in het heelal. Deze wetten zijn door alle tijden heen overgeleverd van generatie op generatie. Vermoedelijk zijn ze opgesteld door Imhotep, de architect van farao Zoser uit de eerste dynastie van het oude rijk in Egypte.

De Zeven Hermetische Wetten


Naast voorloper van de moderne geneeskunde, was Imhotep een rechtskundige. In latere eeuwen werd hij vereenzelvigd met Hermes, de grote. De occulte wetten vormen de basis van het radarwerk van het heelal. In het oude Egypte werden die wetten door wijze vrouwen, die priesteressen van de Godin waren, onderwezen aan de leerlingen van de kleine mysteriën. Ook de oude Kelten waren zeer vertrouwd met de Zeven Hermetische Wetten.

Ze luiden kort samengevat:


1. De Wet van het Mentalisme

De hele schepping is doortrokken van een goddelijke geest of universeel bewustzijn. Het bestaan van het universum manifesteert zich in de zich ontwikkelende geestelijke schepping van het Al. De wetenschap heeft ontdekt dat alles in het universum, eigenlijk uit informatie (lees energie) bestaat.

Onze hersenen filteren, blokkeren en verwerken informatie van de goddelijke geest, maar we zijn elk in zekere zin de som van onze gedachten en ideeën.

2. De Wet van de Correspondentie

"Zo boven, zo beneden; zo beneden, zo boven."

Fysici en mystici weten al lang dat wij leven in een tijd- en ruimtegebonden wereld, en ook in een tijd-en ruimteloze wereld. Deze werelden zijn onafhankelijk van elkaar, maar toch verbonden. Wat wij in de ene wereld tewerkstellen, zal zijn effect hebben in de andere.

Binnen in ons bestaat een natuurwereld die weerspiegeld wordt in de grotere natuurwereld buiten ons. Denk maar eens aan zo’n serie in elkaar passende houten popjes, elk een complete maar kleinere eenheid. Met andere woorden, wij leven in de fysieke wereld, maar bestaan ook in een rijk waarin geen sprake is van de begrippen ‘ruimte’ of ‘tijd’, dat het fysieke universum weerspiegelt maar er onafhankelijk van is.
De wet van de correspondentie wijst heksen ook de weg: bv kleuren. Gele bloemen staan onder invloed van de zon, rood en roze onder Mars, ... Juist omdat ze corresponderen, kunnen wij ze gebruiken in onze rituelen en hebben ze een bepaalde betekenis.

3. De Wet van de Vibratie

In het universum is alles in beweging, en vibreert alles in zijn eigen tempo en ritme.
Alles stuurt trillingen uit, en het zijn die trillingen die we met de Kirlianfotografie kunnen onderzoeken. Een fysiek voorwerp, laat zijn energiestempel achter op het veld rondom hem. Ook emotionele trillingen kan men terugvinden. De trillingen blijven er voor eeuwig.

4. De Wet van de Polariteit

Alles in het universum is dualistisch van aard en bevat zijn eigen tegendeel. Om een volledig beeld van de werkelijkheid te kunnen bevatten, moeten wij leren overeenkomsten te zien in de verschillen en verschillen in de overeenkomsten.
Niets is vast en onveranderlijk. En daarom is het zo belangrijk om in evenwicht te blijven.
Heksen streven ernaar een evenwicht tot stand te brengen tussen de goddelijke vrouwelijke en goddelijke mannelijke aspecten van hun wezen. Door tegengestelden met elkaar te verzoenen vergroten we onze kracht. We hoeven nooit alleen maar het ene of het andere uiterste te zijn, omdat uitersten alleen maar twee verschillende kanten van hetzelfde zijn. Het is bevrijdend en troostrijk om te weten dat ieder van ons zowel van binnen als van buiten het door ons nagestreefde evenwicht tot stand kan brengen door tegengestelden met elkaar te verzoenen.

5. De Wet van het Ritme

Het ritme van het universum beweegt zich in een kring. Op het eerste gezicht bewegen we ons naar binnen en naar buiten, omhoog en omlaag, heen en weer, maar binnen die ogenschijnlijk lineaire beweging draaien wij in werkelijkheid in een kring en in spiralen rond.
Alles beweegt zich in cirkels, in cycli. Denk maar aan de bloedstroom in ons lichaam, onze ademhaling, het Wiel van het Jaar, het Wiel des Levens,...
Heksen hebben een rituele viering voor het Wiel van het Jaar, dat in feite het Wiel van het Leven is, dat altijd triomfeert, en altijd een cyclus voltooit.

6. De Wet van het Geslacht

Alle mensen en dingen bevatten mannelijke en vrouwelijke elementen. Geen enkele mens is voor honderd procent een man of een vrouw. We hebben eigenschappen van beide geslachten
Het succes van je paranormale arbeid en magie berust op je inzicht dat hiervoor de energieën van beide geslachten nodig zijn.

7. De Wet van Oorzaak en Gevolg

Alles heeft een oorzaak en is zelf ook weer de oorzaak van iets anders. De wet van oorzaak en gevolg illustreert hoe alles met elkaar verbonden is. Wat gevolgen heeft voor de een, heeft gevolgen voor velen, of voor allen. We staan niet alleen, los van anderen, maar zijn een stukje van de puzzel dat invloed heeft op het geheel.
Wij zijn geen individuen als we spreken over oorzaak en gevolg in termen van de macrokosmos, we zijn eerder een kaartenhuis. Als een schakel in dit proces hebben we zowel macht, als dat we schade kunnen ondervinden. En dat is iets dat wij allen, en zeker mensen die bezig zijn met magie, goed moeten beseffen. Ieder van ons heeft de macht om veranderingen teweeg te brengen, maar besef dat daar een grote verantwoordelijkheid mee gemoeid gaat

Bron http://sterzoeker.blogspot.com

« terug

Blogger

Saskia Beugel

Zie www.saskiabeugel.com Mindfulness Trainer (MBSR/MBCT), yogadocent en Oprichter Rishis afgestudeerd a... meer »

Rishis nieuwsbrief

voornaam *
achternaam *
email *
Captcha
Type tekens over in het vakje eronder *

Volg Rishis op:

Copyright 2006 - 2011 Rishis, club for free souls. Webdesign by: Granville