Ontmoeting met spiritual healer uit Bangkok & Mahayana & Hinayana Boeddhisme

Toegevoegd door Saskia Beugel op 26-10-2010 om 00:45

hinayana boeddhisme, mahayana boeddhisme

Ik sprak vandaag een Reiki Master & Kung Fu leraar Steve Burgess uit Bangkok, originally from Australia en Sascha van der Meer. Hij vertelde me iets interessants. Hij vertelde me dat er binnen het boeddhisme verschillende visies zijn over het pad. Hinayana Boeddhisme en Mahayana Boeddhisme. In andere stukken ook wel Ascension genoemd (lichtwerkers) en Decension (Boddhisattvas). De eerste gaat voor verlichting van de individu zelf en de tweede voor verlichting van het geheel.

De Mayahana is de zogenaamde 'greater vessel' waar oude zielen zich toe aangetrokken voelen. De andere richting is de lower vessel (kleine voertuig)  waar de jonge zielen zich toe aangetrokken voelen (Vipassana, Theravada). Ik vond het wel boeiend omdat ik Vipassana altijd als hard core zag. Maar ik voelde eigenlijk wel van binnen wel dat het voor mij niet compleet was. Ik vind Vipassana een hele mooie methode maar toch mis ik altijd nog een stuk wat uitgesloten word, net zoals religies dat doen. Het omvat niet de volledige waarheid en heeft haar beperkingen. Hieronder wordt beschreven over de verschillen tussen deze paden. De Hinayana is, zoals ik heb begrepen en dit lees, meer gericht op individuele verlichting daar waar de greater vessel, Mahayana, de oudere zielen, meer gericht zijn op verlichting van het individu én collectief. Zoals ik ook begreep van Steve Burgess zijn de zielen die dit pad bewandelen op weg met het doel om past lives, present lives alles te clearen. Beyond enlightenment.

Ik moet zeggen dat mij dat laatste ook meer aanspreekt en daar mijn drang zit om de wereld te verbeteren wellicht. Ik voel ook altijd de pijn van de ander, en de angsten bij anderen om naar zichzelf te kijken. Voor het gemak neem ik dat allemaal op me en werk ik het karma van de familie en alle voorouderlijnen uit en soms dat van vrienden er nog bij. Dat valt me zwaar zeker als de erkenning ook uit blijft. Ik ervaar het nu ook nog als onderdeel van mijn masochistische structuur (en dus het ego) en word er soms ook wel flink zat van dat ik alles maar vol pak. En flink irritant dat ik het maar moeilijk voor elkaar krijg het bij de ander terug te leggen. Maar ik zie ook dat als ik dat kan transformeren naar volledige zelfliefde dat t dan een grote kracht kan worden. Zoals Ralph (sjamanistische healer) ook zei laatst. 'Je voelt het verlangen van de ander en kan in de toekomst kijken en daarop inspelen. Stel je eigen verlangens voorop dan kan je beter navigeren'.

Hinayana
Hinayana betekent ‘het kleine voertuig’ (dat de mens naar verlossing leidt). De naam is eigenlijk een scheldnaam die gebruikt wordt door aanhangers van ‘het grote voertuig’, het Mahayana. Hinayana-Boeddhisten spreken zelf liever van het Theravada-Boeddhisme. Theravada betekent de leer der oudsten; de leer van Boeddha Siddhartha Gauthama en zijn volgelingen.

Het uitgangspunt van deze stroming is de ideale mens, de mens vrij van hartstochten en sober levend; zijn handelen is gebaseerd op de Vier Edele Waarheden en op het volgen van het Edele Achtvoudige Pad. De hoofdzaak is door middel van meditatie tot het inzicht van deze waarheden te komen.

De aanhangers van het Hinayana-Boeddhisme vinden we tegenwoordig in Thailand, Ceylon, Birma, Laos, Cambodja en Vietnam. In Thailand bijv. is het gebruikelijk dat iedere jongeman voor hij volwassen is, drie maanden in het klooster doorbrengt. Hij moet dan afstand doen van alle persoonlijke bezittingen en zich houden aart de regels van de monniksorde.

De Hinayana-leer is gebaseerd op uitspraken van de Boeddha. De Boeddha heeft geen geschriften nagelaten. Alles wat wij van en over hem weten berust op mondelinge overleveringen, die pas eeuwen na zijn dood op schrift zijn gesteld.

Mahayana
Ongeveer honderd jaar na de dood van de Boeddha komt er kritiek op de strenge regels van het Hinayana, omdat die slechts een klein aantal gelovigen verlossing kunnen brengen. Als reactie ontstaat het Mahayana-Boeddhisme dat er van uitgaat dat in wezen ieder mens een Boeddha in aanleg is, d.w.z. een Bodhisattva. Een Bodhisattva is iemand die het wezen (sattva) van de verlichting (bodhi) al in zich draagt, maar afstand doet van het Nirwana om hier op aarde de mensen te helpen. Volgens deze richting moeten de mensen niet egoďstisch naar het Nirwana streven, maar anderen helpen de weg naar de bevrijding te vinden.

Naast de historische Boeddha Siddhartha Gauthama, kent deze richting talloze Boeddha's en Bodhisattva's. De belangrijkste is de Boeddha Amitabha, ‘de onmetelijk glanzende’, of ‘de heer van het medelijden’. De verschillende Boeddha's worden als goden aanbeden en vereerd.

Het Mahayana-Boeddhisme is ontstaan in Noord-West India. Het heeft zich verbreid naar China, Korea en Japan en van daaruit naar Malakka en Sumatra.

Vajrayana
Een aparte richting binnen het Mahayana is het Vajrayana, of het voertuig van de Vajra (bliksemschicht). De vajra, waarnaar het Vajrayana genoemd is, wordt als scepter gebruikt door Tibetaanse priesters.

In deze richting wordt de methode om tot heil te komen, zoals beschreven in speciale leerboeken of tantra's, als minstens zo belangrijk gezien als de leer van de Boeddha. Het Vajrayana kent behalve de Boeddha's en Bodhisattva's nog talloze andere goden, godinnen en demonen, die in de loop der tijd aan deze richting werden toegevoegd. De aanhangers van het Vajrayana vinden we vooral in Tibet, Mongolië, Sikkim, Bhutan en sommige delen van Nepal.

In Tibet werd aan het einde van de 14e eeuw het Boeddhisme hervormd door Tsong-kha-pa, die de sekte der Geelkapmonniken stichtte. Hij maakte een einde aan de misbruiken die ontstonden door het te letterlijk opvolgen van de leerboeken. Uit deze sekte, de Geelkappen of Deugdzamen, komen de Dalai Lama's voort. De Dalai Lama (Oceaan van Wijsheid) is zowel religieus als wereldlijk leider van Tibet. Sinds 1959, toen Tibet bij de Volksrepubliek China werd ingelijfd, woont de Dalai Lama met vele van zijn volgelingen als vluchteling in India

http://paarsurrey.wordpress.com/2008/11/06/568/

 

« terug

Blogger

Saskia Beugel

Zie www.saskiabeugel.com Mindfulness Trainer (MBSR/MBCT), yogadocent en Oprichter Rishis afgestudeerd a... meer »

Rishis nieuwsbrief

voornaam *
achternaam *
email *
Captcha
Type tekens over in het vakje eronder *

Volg Rishis op:

Copyright 2006 - 2011 Rishis, club for free souls. Webdesign by: Granville